Garantie

Garantievoorwaarden
Wij staan er voor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Twijfelt u over hoe het product te gebruiken neem dan contact op met onze klantenservice. De garantietermijn komt minimaal overeen met de fabrieksgarantietermijn.

Uitgesloten van garantie
Het volgende is uitgesloten van garantie:
    - Schade als gevolg van onjuist gebruik
    - Onderdelen getroffen door slijtage
    - Defecten of gebreken die al bekend zijn op het moment van ontvangst/aanschaf van het product

Kosten
De kosten voor het opsturen van een artikel zijn voor ons op voorwaarde dat het artikel onder de garantie valt. Wij dragen eveneens de kosten van de retourzending van het gerepareerde of vervangende artikel.

Neem contact op met onze klantenservice om de juiste procedure te overleggen. Dat kan per mail naar de klantenservice of telefonisch op 0416 82 02 79.